0

Spracovanie osobných údajov

Registráciou a objednávkou na portále www.mvcosmetics.sk udeľujete súhlas spoločnosti: MV Cosmetics , Mierová 184, 851 05 Bratislava, IČO:41539231, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, (ďalej len správca), aby v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov spracovávala nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • fakturačná a doručovacia adresa
 • IČO, DIČ poprípade IČ DPH
 • e-mail
 • telefónne číslo

Tieto údaje je nutné spracovať pre korektné vystavenie faktúry a vybavenie objednávky. Údaje budú správcom spracovávané až do zrušenia vášho účtu.

Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť napríklad zaslaním e-mailu na [email protected]

Spracovávanie osobných údajov je prevádzané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať nasledujúci spracovatelia:

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požiadať o informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom, aktualizovať ich alebo opraviť
 • požiadať o vymazane vašich osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
  Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
  E-mail: [email protected]
Môj Košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.